gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet Ytre Namdal

Kommunene Vikna, Leka, Nærøy og Høylandet inngår i vannområdet Ytre Namdal. I første planperiode var Foldafjord skilt ut som pilotområde, men etter vedtak i VRU i 2013 ble Foldafjord slått sammen med Ytre Namdal.

Ytterst mot havet ligger øyrikene Vikna og Leka. Vikna ligger nord for den brede og åpne fjorden Folda. Fjorden er beryktet for sitt harde vær. Kommunen består av 3 større øyer, og en stor mengde mindre øyer, holmer og skjær. Farvannet er kjent for å være veldig urent. Landskapet er lavtliggende og åpent, og kun spredt bevokst med skog.

Leka ligger opp mot grensa til Nordland fylke, og består av berglendte og karrige øyer. Leka er en geologisk kuriositet med magmatiske bergarter, som blant annet inneholder magnesium som begrenser plantevekst. Myr og snaut berg preger øykommunen. Mye av berget har et rødlig preg grunnet at det oksiderer og reagerer med vann. I kommunen inngår Hortaøyene, som er fuglefredningsområde. 

Nærøy ligger øst for Vikna, og omfatter områder ut mot farleden Nærøysundet og på begge sider av Foldafjorden innover i landet. Høylandet er en innlandskommune, men med grense mot Foldafjorden i nord.

Foldafjorden er en smal og lang fjord som skjærer dypt inn i landet til Kongsmoen i Høylandet kommune. Den innerste delen kalles Innerfolda, og er ca. 50 km lang og for det meste under 1 km bred. Innerst i fjorden munner de lakseførende elvene Kongsmoelva og Nordfolda ut. Begge er varig vernet mot kraftutbygging.

Områdene er sterkt tilknyttet kysten, og Vikna er en av Trøndelags største fiskeri- og havbrukskommuner. Fiskeoppdrett er også viktige næringsveier særlig i Nærøy, men også på Leka. Jordbruk er sentralt i alle kommunene, og Nærøy er blant de største melkeprodusentene i Nord-Trøndelag. Skogbruk er kun av betydning i Høylandet og Nærøy.  Byene Kolvereid og Rørvik har mer enn 1000 innbyggere.

Publisert: 09. desember 2014 Sist oppdatert: 09. desember 2014