gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

08.05.15: VRU-møte på Hell

VRU avholdt møte på Hell fredag 8. mai.

En sentral beslutning er at det ble bestemt å utsette oversendelse av regional vannforvaltningsplan til fylkestingene til høsten 2015.

I forbindelse med høring av nytt SMVF-vedlegg, samt sluttføring av regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag ble det kalt inn til VRU-møte på Hell 8. mai.

Møtet ble avholdt som planlagt.

Etter høringen av vedlegg 1a - d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag har det blitt klart for VRU at vannregionmyndigheten sammen med VRU må bruke tid på å ivareta merknader som har kommet inn gjennom høringen og kvalitetssikre dokumentene som går til vedtak. Dette medfører også at AU og berørte parter skal få ny anledning til å ta del i den endelige utformingen av regional vannforvaltningsplan med vedlegg.

Frist for oversendelse til Klima- og miljødepartementet er satt til desember. Vannregion Trøndelag må derfor være ferdig med dokumentene til starten av november. Endelig møteplan for oppfølgingen publiseres snarlig.

Innkalling til VRU-møtet kan leses her.

Presentasjon fra møtet kan ses her.

Referat fra VRU-møtet 8. mai 2015 kan leses her.

Referat fra VRU-møte 23. mai 2014 kan leses her.

Publisert: 12. mai 2015 Sist oppdatert: 12. mai 2015