gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

09.12.2016: Referat fra møte i vannregionutvalget

Det ble avholdt møte i vannregionutvalget for vannregion Trøndelag den 9. desember 2016. Her er referat og presentasjoner fra møtet.

Tema for møtet var blant annet hva som kreves av de ulike sektorene i tiltaksfasen og endringene i den regionale vannforvaltningsplanen som følge av godkjenningen fra Klima- og miljødepartementet. Det ble også besluttet å endre grensene til Nordre Fosen vannområde og Inn-Trøndelag vannområde, slik at Leksvik og deler av Inderøy og Verran kommer innunder Nordre Fosen vannområde.

Sakslista var som følger:

1 Velkommen ved vannregionleder Jan Bojer Vindheim
2 "Veien til helhetlig vannforvaltning", presentasjon ved Anders Iversen fra Miljødirektoratet
3 Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan, orientering ved Ingrid Hjorth, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
4

Miljømål for alt vann - hva kreves av oss i tiltaksfasen

Ulike sektormyndigheter presenterte hvordan de skal jobbe for å nå miljømålene

5 Vedtakssak: endring av grensene til Nordre Fosen vannområde
6 Samarbeid i vannområder - hva betyr det for en kommune å delta i et vannområde, og hva må til for å få gjennomført miljøtiltak? Presentasjon ved Kjell Rønningsbakk, leder for vannområdet Orkla
7 Rotenonbehandling - informasjon om metoden og rotenonprosjektet i regionen. Presentasjon ved Jarle Steinkjer fra Miljødirektoratet

Referat og presentasjoner fra møtet ligger i boksen under. Presentasjonen fra Anders Iversen kan sees her.