gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av planprogram og hovedutfordringer

Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner skal oppdateres for planperioden 2022 – 2027. Fylkeskommunene har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert: 29. mars 2019 Sist oppdatert: 08. januar 2020