gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Handlingsprogram 2012 Vannregion Glomma

Handlingsprogrammet for vannregion Glomma for 2012 er nå utarbeidet og legges fram for fylkeskommunene i vannregionen til behandling. Handlingsprogrammet er forvaltningsplanens årlige handlingsdel og bygger på tiltaksprogrammet vedtatt i 2009 til gjeldende forvaltningsplan. Forvaltningsplanen ble godkjent ved Kongelig resolusjon i juni 2010 og omfatter åtte vassdrag.

De åtte vassdragene er: Enningdalsvassdraget, Haldenvassdraget, Vansjø/Hobølvassdraget (Morsa), Bunnefjorden med vassdrag (Pura), Leira, Lysakerelva, Hunnselva og Femund-/Trysilvassdraget og Røgden.

For de fleste vannområdene legges det opp til et betydelig løft innen tiltaksområdene for spredt og kommunalt avløp, sammenliknet med tidligere år. Halvveis i planperioden vil en ligge langt etter «framdriftsskjemaet» når det gjelder tiltak innen de fleste tiltaksområdene.

Oppfølgingen av forvaltningsplanen og vannforskriften krever ekstra ressurser, og dette må gjenspeiles i sektormyndighetenes prioriteringer og budsjetter. Vannområdenes rapportering viser at den statlige innsatsen må trappes betydelig opp.

Handlingsprogrammet ble behandlet i politisk styringsgruppe for Vannregionen 31. mai og i Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 7. juni. Det ble vedtatt med de prioriteringer vannområdene har gjort. Det vil satt inn flere opplysninger om statlige  midler til vannområdene i Handlingsprogrammet.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020