gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til vesentlige spørsmål

Det kom totalt inn 22 høringsuttalelser til dokumentet Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen.

Dokumentet Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen har vært ute til høring fra 21. desember 2007 til 30. juni 2008. Totalt 22 innspill til dokumentet har kommet inn fra kommuner, fylkeskommuner, sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner. Vannregionmyndigheten vil nå vurdere innspillene til dokumentet.

Et sammendrag av uttalelsene finnes nedenfor. Alle høringsuttalelsene er lagt ut på nettet (se nedenfor).

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020