gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av handlingsprogram 2016 for vannregion Glomma

Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet har i samarbeid med øvrige fylkeskommuner i vannregion Glomma utarbeidet forslag til  handlingsprogram for 2016 til regional plan for vannregion Glomma og til regional plan for Grensevassdragene.

Høringsperioden er fra 17.desember 2014 til og med 28. februar 2015. Uttalelser sendes til Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til sentralpost@ostfoldfk.no innen 28.februar 2015.

Handlingsprogrammet er også tilgjengelig på Østfold fyleskommunes nettside www.ostfoldfk.no under overskriften Fylkesplanlegging > høringer.