gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av handlingsprogram 2018-2021

Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet har i samarbeid med øvrige fylkeskommuner i regionen revidert handlingsprogrammene for de regionale planene for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene. Revideringen omfatter en oppdatering av årstall og justeringer av oppgavetabell fra handlingsprogrammene 2016-2018.

Handlingsprogrammet synligjør sentrale oppgaver knyttet til planprosessen og hvem som har ansvar for fremdrift. Handlingsprogrammet skal være utarbeidet med medvirkning fra kommunene, regionale organer og statlige etater slik at de deler av planen som krever medvirkning fra disse blir mest mulig realistiske. For å få et mest mulig konkret handlingsprogram som kan brukes til å følge opp planprosessen på en god måte er det svært viktig at høringsinstansene kommer med innspill på høringsdokumentet.

Uttalelser sendes Østfold Fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til postmottak@ostfoldfk.no innen 1. februar 2018.