gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsplaner for vannregion Glomma og Grensevassdragene på andre gangs høring og offentlig ettersyn

Det varsles andre gangs høring og offentlig ettersyn av utvalgte temaer i forslagene til forvaltningsplaner for vannregion Glomma og for Grensevassdragene.

 

Høringsperioden er f.o.m. 16.6.2015 t.o.m. 1.10.2015.

Vi oppfordrer alle som kan å levere høringsinnspill innen 1. september 2015. Det holdes møte i vannregionutvalget 9. oktober 2015. Det er derfor svært kort tid mellom siste frist for høring og godkjenning av ferdige forslag til plandokumenter.

Temaer i andre gangs høring og offentlig ettersyn:

  • Kapittel 7 om miljømål og unntak, med vedlegg
  • Endelig utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og konkretisering av miljømål for disse
  • Vannregionens prioriteringer av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon

 

Mer om høringstemaene kan leses her:

Høringsdokument andre gangs høring forvaltningsplanen for Glomma

Høringsdokument andre gangs høring forvaltningsplanen for Grensevassdragene

 

Reviderte utkast til forvaltningsplaner og tiltaksprogram gjøres tilgjengelig under høringsperioden, se nedenfor.

 

Innspill og merknader sendes til:

Vannregion Glomma v/ Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg

E-post: sentralpost@ostfoldfk.no

 

Høringsdokumenter

Forvaltningsplanen for Glomma:

Kapittel 7. Miljømål og unntak

Vedlegg 3. Vannforekomster med svært god tilstand

Vedlegg 4. Beskytta områder i vannregion Glomma
Nasjonalparker i vannområde Mjøsa med vannforekomster

Vedlegg 5. Vannforekomster med utsatt frist

Vedlegg 6. Sterkt modifiserte vannforekomster i vannregion Glomma

Vedlegg 7. Vannregionens prioriteringer av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon

Feil versjon av vedlegg 7 var dessverre lagt ut. Riktig versjon ble lagt ut 25.8.2015.

 

Forvaltningsplanen for Grensevassdragene:

Kapittel 7. Miljømål og unntak

Vedlegg 1. Vannforekomster med svært god tilstand

Vedlegg 2. Oversikt over beskytta områder i Grensevassdragene

Vedlegg 3. Vannforekomster med utsatt frist

Vedlegg 4. Sterkt modifiserte vannforekomster i Grensevassdragene

  

Reviderte plandokumenter

Forslag til plandokumenter datert 16.6.2015 er tilgjengelig nedenfor. Det vil i høringsperioden jobbes videre med tekst og tabeller som ikke er en del av andre gangs høring. Vedlegg som ikke er en del av høringen er foreløpig ikke oppdatert etter første høring. Første kapittel i dokumentene har fått en grafisk utforming. Resten av dokumentene vil få dette når plandokumentene er ferdige etter andre gangs høring.

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-2021

Regionalt tiltaksprogram vannregion Glomma

Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av Västerhavet 2016-2021, Grensevassdragene

Regionalt tiltaksprogram Grensevassdragene

 

Oppdatert høringsrapport fra 1. høring høsten 2015:

Høringsrapport 21.9.2015

 

 

 

Publisert: 15. juni 2015 Sist oppdatert: 08. januar 2020