gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsdokumenter

Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Grensevassdragene er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31. desember.

Dokumentene som legges ut til høring og offentlig innsyn er:

  1. Regional plan for vannforvaltning
  2. Regionalt tiltaksprogram

Den endelige planen består i tillegg av:

    3. Regionalt overvåkningsprogram   
    4. Handlingsprogram

Regionalt overvåkningsprogram skal være tilgjengelig i løpet av høringsperioden. Handlingsprogrammet som skal følge planen legges ut til høring i løpet av høsten. Dokumentene som er til høring kan lastes ned her:

Vannregion Glomma:

Grensevassdragene:

 

Tiltaksanalysene til de ulike vannområdene kan lastes ned her!
Tiltakstabeller for Vannregion Glomma og Grensevassdragene kan lastes ned under.