gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021

Forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Glomma og forvaltningsplan med tiltaksprogram for Grensevassdragene har vært på høring 1. juli - 31. desember 2014. Det kom uttalelser fra 108 høringsparter. Høringsuttalelsene er sammenstilt i en høringsrapport.

De fleste høringspartene har gitt samlet høringsuttalelse til begge forvaltningsplanene. Kun noen få har gitt separat høringsuttalelse til hver plan. Det er derfor ikke skilt på høringsuttalelsene i lista nedenfor.

Høringsuttalelsene er sammenstilt i en høringsrapport.
Høringsrapport forvaltningsplaner Glomma og Grensevassdragene, 21.9.2015

Statlige sektormyndigheter (15)

Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet, Region Sør
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Buskerud, landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Østfold
Jernbaneverket
Kystverket, vedlegg 1, vedlegg 2
Mattilsynet
Miljødirektoratet om vannregion Glomma, vedlegg 1, vedlegg 2
Miljødirektoratet om Grensevassdragene, vedlegg 1, vedlegg 2
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens Vegvesen, Region Øst

Kommuner og interkommunale selskaper (48)

Alvdal kommune, vedlegg
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune
Driftsassistansen i Hedmark
Eidsvoll kommune, vedlegg
Enebakk kommune, vedlegg 1, vedlegg 2
Folldal kommune, vedlegg
Follorådet
Fredrikstad kommune
Frogn kommune, vedlegg
Gjerdrum kommune
Gran kommune, vedlegg

Grue kommune, vedlegg
Hamar kommune
Hias IKS
Hurdal kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune, vedlegg
Lier kommune, vedlegg
Lillehammer kommunevedlegg
Lom kommune, vedlegg
Lunner kommune
Lørenskog kommune, vedlegg 1, vedlegg 2
Moss kommune, vedlegg
Nannestad kommune, vedlegg
Nittedal kommune
Nord-Odal kommune, vedlegg
Oppegård kommune, vedlegg
Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Oslo kommune, byrådsavdeling for kultur og næring
Rakkestad kommune
Ringsaker kommune, vedlegg
Rygge kommune, vedlegg 1, vedlegg 2
Råde kommune, vedlegg
Sarpsborg kommune, vedlegg
Sel kommune
Skedsmo kommune, vedlegg
Ski kommune, vedlegg
Skiptvet kommune, vedlegg
Spydeberg kommune, vedlegg
Sørum kommune, vedlegg
Tolga kommune
Trøgstad kommune
Tynset kommune, vedlegg
Ullensaker kommune, vedlegg
Vågå kommune
Ås kommune

Bransjeorganisasjoner (12)

Akershus Bondelag
Energi Norge, vedlegg
Glommen og Laagens Brukseierforening
Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag, vedlegg
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
NHO Innlandet
NHO
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Vann
Østfold Bondelag

Frivillige organisasjoner (14)

Fagrådet for Indre Oslofjord
Fagrådet for Ytre Oslofjord
Forum for natur og friluftsliv Akerhus, vedlegg 1, vedlegg 2
Forum for natur og friluftsliv Hedmark
Fredrikstad og omegn Jeger og fiskerforening
Naturvernforbundet i Oppland
Nedre Glomma Elveeierlag
Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon, vedlegg 1, vedlegg 2
Norsk Friluftsliv, SABIMA, SRN
Norske lakseelver og Norges Bondelag
Norsk Landbruksrådgiving Sørøst og Romerike Landbruksrådgiving
Oslofjordens Friluftsråd
Oslo Elveforum

Zero

Forskning (2)

Bioforsk
NIVA om vannregion Glomma
NIVA om Grensevassdragene

Kraftselskaper (10)

Akershus Energi Vannkraft AS
Eidsiva Vannkraft AS
Gudbrandsdal Energi AS
Hafslund Produksjon AS og Sarpsfoss Limited
Opplandskraft DA
Oslo lysverker AS
Røros Elektrisitetsverk AS
Vinstra Kraftselskap
Østerdalen Kraftproduksjon
Øvre Otta DA

Vannområder (4)

Vannområdene Glomma og Grensevassdragene
Vannområde Haldenvassdraget
Vassdragsforbundet for Mjøsa 

Sverige (2)
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västernorrland - Vattenmyndigheten Bottenhavet 

 

 

 

Publisert: 05. januar 2015 Sist oppdatert: 08. januar 2020