gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokale tiltaksanalyser i vannregionen

Forslag til regional vannforvaltningsplan og forslag til regionalt tiltaksprogram var på offentlig høring i perioden 1. juli-31. desember 2014. Høringsdokumentene er utarbeide på grunnlag av bl.a. lokale tiltaksanalyser i vannområdene.

Lokale tiltaksanalyser fra vannområdene gjøres tilgjengelig for å gi kommuner, sektormyndigheter, berørte interessenter og rettighetshavere innsyn i grunnlagsdokumentene.

Lokale tiltaksanalyser for vannområdene består av en tekstdel og en tiltakstabell.

I vedlagte oversikt kan du laste ned dokumentene. Tiltaksanalysene er levende dokumenter, som noen av vannområdene arbeider kontinuerlig med å oppdatere når ny kunnskap kommer.

 

Vannområde

Tekstdel

Tiltakstabell

Andre vedlegg

Mjøsa

Versjon pr. 04.03.2014

Tiltakstabell

 

Glomma

Versjon pr. 02.03.2014

Tiltakstabell

 

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Hurdalsvassdraget

Versjon pr. 21.11.2013

Tiltakstabell

 

Øyeren

Versjon pr. 27.05.2014

 

Tiltakstabell
 

Haldenvassdraget

Versjon pr. 17.01.2014

Tiltakstabell

 

Enningdalen

Versjon pr. 21.02.2014

Tiltakstabell

 

Leira-Nitelva

Versjon pr. 01.02.2014

Tiltakstabell

 

Vannområde Oslo, tidl. Bekkelagsbassenget

 

 

 

 

 

Versjon pr.19.05.2014

Tiltakstabell

 

Indre Oslofjord Vest

Versjon pr. 01.03.2014

Tiltakstabell

 

PURA (Bunnefjorden)

Versjon pr. 29.11.2013

Tiltakstabell

 

Morsa

Versjon pr. 24.06.2014
 
 
Tiltakstabell
Landbruksavr.

Glomma sør for Øyeren

Versjon pr. 01.07.2014

Se tiltak i vann-nett

 
Grensevassdrag - Västerhavet
Versjon pr.06.06.2014
   
Grensevassdrag - Dalälven  Versjon pr. 04.03.2014    
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020