gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokale tiltaksanalyser i vannregionen

Forslag til  regional vannforvaltningsplan og forslag til regionalt tiltaksprogram sendes på offentlig høring i perioden 1. juli - 31. desember 2014. Høringsutkast utarbeides på grunnlag av bl.a. lokale tiltaksanalyser i vannområdene.

Lokale tiltaksanalyser fra vannområdene legges ut for å gi kommuner, sektormyndigheter, berørte interessenter og rettighetshavere innsyn i grunnlagsdokumentene. Lokale tiltaksanalyser for vannområdene består av en tekstdel og en tiltakstabell.

I vedlagte oversikt kan du laste ned dokumentene. Vi gjør oppmersom på at det fremdeles kan skje mindre endringer og oppdateringer i tiltaksanalysene.

Grensevassdrag - Västerhavet versjon pr. 06.06.2014

Vannområde Tekstdel Tiltakstabell Andre vedlegg

 Mjøsa

Versjon pr. 04.03.2014

 

 Tiltakstabell  
 

 Glomma

 Versjon pr. 02.03.2014  Tiltakstabell

 Vedlegg 2

 Vedlegg 3

 Forenklet  
 grunnlagstabell

 Hurdalsvassdraget

 Versjon pr. 03.04.2014  Tiltakstabell  

 Øyeren

 Versjon pr. 27.05.2014  Tiltakstabell  

 Haldenvassdraget

 Versjon pr. 17.01.2014  Tiltakstabell  

 Enningdalen

 Versjon pr. 21.02.2014  Tiltakstabell  

 Leira - Nitelva

 Versjon pr. 01.02.2014  Tiltakstabell  

 Vannområde Oslo, tidl.   
 Bekkelagsbassenget

 Versjon pr. 19.05.2014  Tiltakstabell  

 Indre Oslofjord Vest

 Versjon pr. 01.03.2014  Tiltakstabell  

 PURA (Bunnefjorden)

 Versjon pr. 29.11.2014  Tiltakstabell  

 Morsa

 Versjon pr. 24.06.2014  Tiltakstabell  Landbruksavr.

 Glomma sør for Øyeren

 Versjon pr. 01.07.2014 Se tiltak i vann-nett  

 Grensevassdrag - Västerhavet

 Versjon pr. 06.06.2014    

 Grensevassdrag - Daläven

 Versjon pr. 04.03.2014    
Publisert: 31. mars 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020