gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionalt tiltaksprogram

Det er her lagt ut en samlet oversikt over alle tiltakene som er foreslått av vannområdene. Dette er tiltak som må gjennomføres dersom målene som er satt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma skal nås.

Publisert: 12. mai 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020