gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Plandokumenter til vedtak i fylkestingene

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram og handlingsprogram for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) ble godkjent i vannregionutvalget (VRU) 9. oktober 2015.

Plandokumentene er ferdig redigert etter innspill i VRU, og tilgjengelige for politisk behandling i fylkene. 

Publisert: 27. oktober 2015 Sist oppdatert: 08. januar 2020