gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planprogram 2016-2021

Planprogrammet for forvaltningsplanen for vannregion Glomma 2016-2021 har vært på høring i perioden 22. desember 2010 til 22. juni 2011. På grunnlag av innkomne uttalelser er planprogrammet revidert.

Planprogrammet fastsettes av vannregionens regionale planmyndigheter. For Vannregion Glomma er dette i tillegg til Østfold fylkeskommune; Akerhus, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Sogn og Fjordane og Sør-Trønderlag fylkeskommuner.

Revidert planprogram ble behandlet av Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 15. desember 2011. Fylkesrådmannen foreslo at Fylkesutvalget fastsetter planprogram slik det foreligger. Her er saksfamlegget til møtet og revidert planprogram:

Planprogram 2016-2021

Saksframlegg - forvaltningsplan 2016-2021 Vannregion Glomma

Det er kommet inn 45 høringsuttalelser og disse er kommentert i en egen høringsrapport. Sammendrag av høringsuttalelsene kan leses her.

Høringsuttalelser - planprogram for Vannregion Glomma 2016-2021

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020