gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til planprogrammet

Det kom inn 45 høringsuttalelser til forslaget til planprogram for forvaltningsplanen for vannregion Glomma 2016-2021. Vannregionmyndigheten har utarbeidet høringsrapport til forslag til planprogram.

De viktigste merknadene til forslag til planprogram er oppsummert i høringsrapporten. Sammendragsrapporten er framlagt for arbeidsgruppen og for styringsgruppen for vannregionen til godkjenning. Planprogrammet vil bli revidert på enkelte punkter. Det gjøres blant annet presiseringer innenfor følgende hovedpunkter:

· Ansvars- og oppgavefordeling på vannregionnivå, vannområdenivå og hos kommuner og sektormyndigheter; herunder overvåking

· Medvirkningsprosesser

· Forvaltningsplanarbeidet i grensekryssende vassdrag

· Kulturminner omtales i forvaltningsplanen

Det er forventninger om at vannregionmyndigheten har fokus på finansiering av planarbeidet og ressurser til oppfølging av tiltak i forvaltningsplanen. Det forventes at staten påtar seg et langt tydeligere ansvar for finansieringen.

Høringsuttalelsene og høringsrapporten med sammendrag av høringsuttalelsene og vannregionmyndighetenes kommentarer kan leses her.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020