gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionale vannforvaltningsplaner vedtatt i fylkestingene

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma med tiltaksprogram og handlingsprogram ble vedtatt i sju av ni fylkeskommuner i desember. Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) med tiltaksprogram og handlingsprogram ble vedtatt i tre av fire fylkeskommuner.

De regionale vannforvaltningsplanene er nå sendt til Klima- og miljødepartementet for sentral godkjenning.

Forvaltningsplanen for vannregion Glomma er vedtatt av fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn- og fjordane og Møre- og Romsdal, og av Oslo kommune. Forvaltningsplanen for Grensevassdragene er vedtatt av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Hedmark.

Vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma vil behandles i Oslo kommune vinteren 2016. Begge vannforvaltningsplanene vil behandles av fylkestinget i Sør-Trøndelag i mars. Sentral godkjenning av de regionale vannforvaltningsplanene vil derfor ikke foreligge før i mars 2016.

Oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartentet finnes her.

Vedtatte plandokumenter:

Vannregion Glomma

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021

Vannregion Glomma - Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. Vedlegg 1.

Handlingsprogram 2016 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021

De norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene)

Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021

De norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) - Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. Vedlegg 1.

Handlingsprogram 2016 - De norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021

Vedtakene i fylkeskommune:

Østfold fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Oslo kommune

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Sogn- og fjordane fyelkskommune

Møre- og Romsdal fylkeskommune

Sør Trøndelag fylkeskommune

Publisert: 08. januar 2016 Sist oppdatert: 08. januar 2020