gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionalt overvåkingsprogram

Det regionale overvåkingsprogrammet redegjør for behovet for overvåking etter vannforskriften. Overvåkingsprogrammene som er utarbeidet for hvert vannområde i vannregionen er grunnlaget for dokumentet. Det regionale overvåkingsprogrammet inneholder også de norske delene av vannregion Västerhavet.

Overvåkingsprogrammet følger i hovedsak mal utarbeidet av Miljødirektoratet.  Vannområdenes overvåkingsprogram består av 7 tabeller i excelformat. Arbeidet med overvåkingsprogrammene er utført av respektive fylkesmenn og vannområder i samarbeid. Det regionale overvåkingsprogrammet er sammenstilt av fylkesmannen i Østfold.

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Glomma

Vannområdenes overvåkingstabeller ligger som vedlegg til overvåkingsprogrammet, og kan lastes ned her:

Vannområde Enningdalen
Vannområde Haldenvassdraget
Vannområde Morsa
Vannområde Glomma sør for Øyeren
Vannområde Indre Oslofjord vest
Vannområde Oslo
Vannområde PURA
Vannområde Leira / Nitelva
Vannområde Øyeren
Vannområde Hurdalsvassdraget / Vorma
Vannområde Mjøsa; elv, innsjø
Vannområde Glomma
Vannområde Grensevassdragene

Overvåkingstabellene viser overvåkingen på det tidspunktet overvåkingstabellene er sammenstilt. Overvåkingen er et kontinuerlig arbeid, hvor ny kunnskap kommer til underveis.

Publisert: 09. januar 2015 Sist oppdatert: 08. januar 2020