gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål sendes på høring i perioden 1.juli - 21. desember 2012. Dokumentet er en såkalt midtveishøring i arbeidet mot forvaltningsplanen for vannregionen. Det skal være med på å skape en felles forståelse hos berørte aktører for hva som er de viktigste vannforvaltningsspørsmålene i vannregionen.

Høringsdokumentet beskriver de viktigste utfordringene for forvaltningen av vannressursene i vannregionen og i vannområdene og gir en oppsummering av dagens miljøtilstand, de viktigste påvirkningsfaktorene og brukerinteresser.

Del 1 av høringsdokumentet omfatter Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Glomma. Vannområdene har utarbeidet vannområdevise dokumenter som beskriver miljøtilstand, påvirkniner, brukerinteresser og utfordringer. Dette utgjør 16 separate dokumenter og inngår som del 2 av høringsdokumentet.

Høringsdokumentet ble godkjent av styringsgruppen for vannregionen 25. juni 2012.