gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til vesentlige spørsmål Vannregion Glomma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål har vært på høring i perioden 1.juli - 31. desember 2012. Høringsdokumentet beskriver de viktigste utfordringene for forvaltningen av vannressursene i vannregionen og i vannområdene og gir en oppsummering av dagens miljøtilstand, de viktigste påvirkningsfaktorene og brukerinteresser.

Del 1 av høringsdokumentet omfatter Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Glomma. Vannområdene har utarbeidet vannområdevise dokumenter som beskriver miljøtilstand, påvirkniner, brukerinteresser og utfordringer. Dette utgjør 16 separate dokumenter og inngår som del 2 av høringsdokumentet.

Totalt er det kommet inn 65 høringsuttalelser til dokumentet. Høringsinnspillene finner du her:

Etater

Kommuner, vannområder og fylkeskommuner

Organisasjoner, bedrifter og privatpersoner

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020