gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Godkjente planprogram og hovedutfordringer

Planprogram og hovedutfordringer ble godkjent på møtet i vannregionutvalget 16.9.2019. Det ble gjort noen mindre justeringer i dokumentene i møtet. Her kan du finne oppdaterte og godkjente plandokumenter

Vannregion Glomma:

Planprogram
Hovedutfordringer

De norske delene av vannregion Västerhavet:

Planprogram
Hovedutfordringer

 

Dokumentene skal vedtas av fylkesutvalg / fylkesting i løpet av høsten 2019.

Publisert: 24. september 2019 Sist oppdatert: 08. januar 2020