gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkomne høringssvar til planprogram og hovedutfordringer

Dokumentene Planprogram og Hovedutfordringer i vannregionen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 1. april-30. juni 2019. I høringen kom det svar fra 44 høringsparter. Høringsinnspillene finnes her.

Høringssvarene fordeler seg slik på ulike aktører:

  • Statlige myndigheter: 10
  • Kommuner: 14
  • Bransjeorganisasjoner: 9
  • Frivillige organisasjoner: 10
  • Andre: 1

Alle høringsinnspillene er oppsummert i en høringsrapport.
Innspillene er også sammenstilt i et regneark. Dette legges ut så snart det blir ferdig.

Statlige myndigheter

Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Oslo og Viken, planprogram, hovedutfordringer
Kystverket
Mattilsynet region Øst planprogram, hovedutfordringer
Miljødirektoratet, planprogram, hovedutfordringer
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens Vegvesen, planprogram, hovedutfordringer

Kommuner

Eidsvoll
Fredrikstad
Lesja, vedlegg
Moss planprogramhovedutfordinger
Nannestad
Nye Indre Østfold, vedlegg
Oslo, bydel Grünerløkka
Oslo, Bymiljøetaten
Rælingen
Sarpsborg
Sel, vedlegg
Sørum, vedlegg
Trøgstad
Ullensaker

Bransjeorganisasjoner

Akershus bondelag
Hedmark bondelag
Oppland bondelag
Østfold bondelag
Eidsiva Vannkraft AS m.fl. planprogram, hovedutfordringer
Energi Norge
Maskinentreprenørenes forbund Region Øst
Norsk Industri
Norges Skogeierforbund

Frivillige organisasjoner

Asker Elveforum
Bærum Elveforum planprogram, hovedutfordringer
Lørenskog Elveforum planprogram, hovedutfordringer
Oslo Elveforum
Forum for Natur og Friluftsliv
Naturvernforbundet i Fet og Skedsmo, vedlegg
Norges Miljøvernforbund
Norske Lakseelver
Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon
SABIMA

Andre

Vannområde Indre Oslofjord Vest, planprogram, hovedutfordringer

 

Publisert: 10. september 2019 Sist oppdatert: 08. januar 2020