gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Haldenvassrdaget

Haldenvassdraget er et av de store elve- og innsjøsystemer i Akershus og Østfold. Tidligere var det både fløting, båttransport og møllebruk i vassdraget. Haldenvassdraget har et rikt biologisk mangfold og vi finner mange rødlistearter i området.

 

For mer utfyllende informasjon, se Haldenvassdragets eksterne nettsider https://www.haldenvassdraget.org/ 

Kontaktperson

Lars Kristian Selbekk

Vannområdeleder

Kart over Haldenvassdraget