gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdet Mjøsa

Vannområde Mjøsa består av Norges største innsjø og hele dens nedbørfelt, det vil si alle tilløpselvene med forgreininger. Vannområdet omfatter arealer i 36 kommuner. Nedbørfeltet er på hele 17 251 km2. Gudbrandsdalslågen står alene for ca. 70 % av dette. Det er ca. 40 elver som renner inn i Mjøsa. Vorma er utløpselv.

 

For nyheter, faktaopplysninger og utfyllende informasjon, se nettsiden til Mjøsa vannområde.

Kontaktperson

Odd Henning Stuen

Daglig leder

Kart over vannområde Mjøsa