gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden består av innsjøen Randsfjorden og tilløpselver/-bekker, samt en del mindre innsjøer innenfor nedbørfeltet. Lengst sørøst i vannområdet, på Hadeland, dominerer kulturlandskapet, mens de øvrige områdene er mer dominert av skog og utmark. Lengst i nord finner vi fjellområdene i Langsua nasjonalpark.

Kontaktperson

Håvard Lucasen

Prosjektleder