gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalg

Et vannregionutvalg er et samarbeidsorgan for arbeidet med å gjennomføre vannforskriften og består av representanter fra berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner.

Etter vannforskriften § 22, skal hver vannregion opprette et vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten. Vannregionutvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå for å få til samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig vannforvaltningsplan. Vannregionutvalgene er oppnevnt og ledet av vannregionmyndighetene.

Publisert: 15. mai 2017 Sist oppdatert: 15. mai 2017