gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Vestfold og Telemark fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) for Vestfold og Telemark vannregion og er ansvarlig for å lede den regionale prosessen fram mot fastsettesle av regional plan for vannforvaltning i vannregionen.

Den regionale planen skal vaære sektorovergripende og sikre helhetlig vannforvaltning og skal vedtas etter plan- og bygningsloven. Arbeidet  følger bestemmelsene i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

 

 

 

Publisert: 10. desember 2019 Sist oppdatert: 18. desember 2019