gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperiode 2016 - 2021

Gjeldende vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion er "Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021.

 Arbeidet med den gjeldende plan for vannforvaltning skjedde i vannregion Vest-Viken i perioden 2011 - 2015. Vannforvaltningsplanen ble laget på bakgrunn av vesentlige vannforvaltningsspørsmål og lokale tiltaksanalyser i de 18 vannområdene i daværende vannregion. Den regionale planen ble vedtatt i fylkeskommunene Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Akershus før oversendelse til sentral godkjenning.

Plandokumentene kan leses under:

regional-plan-for-vannforvaltning-i-vannregion-vest-viken-2016---2021-november-2-2015-vedtatt-plan.pdf

handlingsprogram-for-vannregion-vest-viken-2016-2-november-2015.pdf

regionalt-tiltaksprogram-i-vannregion-vest-viken-2016-til-2021-2-november-2015.pdf

Planen ble sentralt godkjen 4 juli 2016. Godkjenningen fra Klima og miljødepartementet kan leses her:

vannregion-vest-viken-for-planperioden-2016-2021-326686.pdf

Publisert: 17. desember 2019 Sist oppdatert: 18. desember 2019