gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperiode 2022 - 2027

Arbeidet med ny regional vannforvaltningsplan i Vestfold og Telemark vannregion 2022 - 2027 er igang.

Det ble varselt oppstart for planperioden 2022 - 2021 i januar 2019. I den forbindelse ble det utarbeidet et forslag til Planprogram for vannregion Vest-Viken 2022 - 2027 og forslag til Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken 2022 - 2027. Dokumentene ble lagt ut på høring i perioden 1.april - 30. juni 2019. Det kom inn i alt 61 dokumenter fordelt på 45 parter i høringsperioden. Endlig fastsetting av Planprogrammet og Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken ble gjort i Vestfold og Telemark fylkesting 17.desember 2019.

Endelige dokumenter kan leses her:

Planprogram.PDF

Hovedutfordringer.PDF

Publisert: 17. desember 2019 Sist oppdatert: 18. desember 2019