gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til planprogram og hovedutfordringer

Det komm inn innspill fra i alt 46 parter til dokumentene Planprogram og Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken. Høringsinnspillene er oppsummert i en rapport- "Høringsrapport, planprogram og hovedutfrodringer", samt excel-arket "Oppsummering av høringsinnspill".

Dokumentene kan leses her:

Høringsrapport planprogram og hovedutfordringer.docx

Oppsummering av høringsinnspill skjema.xlsx

Innkomne hørinssvar kan leses her:

Sektormyndigheter:

Fiskeridirektoratet 27.6.2019.pdf

Foreningen til Bægnavassdragets regulering, 30.6.2019.pdf

Direktoratet for mineralforvaltning, 28.6.2019.pdf

Bane Nor, 20.5.2019.pdf

Kystverket 28.6.2019.pdf

Mattilsynet, 21.6.2019.pdf

Miljødirektoratet, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Miljødirektoratet, oversendelse og generelt innspill, 28.6.2019.pdf

Miljødirektoratet, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf

NVE, 18.6.2019.pdf

Statens Vegvesen, 21.6.2019.pdf

Fylkesmenn:

Fylkesmannen i Innlandet, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, oversendelsesbrev, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 19.6.2019.pdf

Kommuner:

Holmestrand kommune, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Horten kommune. 30.6.2019.pdf

Larvik kommune, saksframstilling og vedtak, 25.6.2019.pdf

Porsgrunn kommune, saksframstilling, 19.6.2019.pdf

Porsgrunn kommune, vedtak, 19.6.2019.pdf

Randsfjorden vannområde, 26.6.2019.pdf

Re kommune, 30.6.2019.pdf

Ringerike kommune, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Ringerike kommune, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf

Rollag kommune, 27.6.2019.pdf

Seljord kommune, 25.6.2019.pdf

Sigdal kommune, 01.07.2019.pdf

Tinn kommune, 17.6.2019.pdf

Tønsberg kommune, oversendelse av vedtak, 26.6.2019.pdf

Tønsberg kommune, saksframstilling med vedtak, 26.6.2019.pdf

Øvre Eiker kommune, 28.6.2019.pdf

Øvre Eiker kommune, kartvedlegg 28.6.2019.pdf

Vannområder:

Aust-Telemark vassområde, uttalelse HU, 12.6.2019.pdf

Aust-Telemark vassområde, uttalelse PP, 12.6.2019.pdf

Høringsinnspill hovedutfordringer - Midtre Telemark vannområde.pdf

Høringsinnspill planprogram - Midtre Telemark vo.pdf

Kragerøvassdraget vannområde.pdf

Randsfjorden vannområde, 26.6.2019.pdf

 

Næringsinteresser:

E-Co energi 27.6.2019.pdf

Energi Norge, 26.6.2019.pdf

Forsvarsbygg, 28.6.2019.pdf

Norsk industri (brev til KMD) 1.7.2019.pdf

Norsk industri (epost) 1.7.2019.pdf

Norsk industri (notat fra NIVA) 1.7.2019.pdf

Skagerak Energi. 28.6.2019.pdf

Statkraft, notat til høringsspørsmålene 30.6.2019.pdf

Statkraft, oversendelsesbrev 30.6.2019.pdf

Øst-Telemarkens Brukseierforening, 28.6.2019.pdf

Vestfold Vann IKS, 17.6.2019.pdf

Lag og organisasjoner:

Buskerud Bondelag, uttalalse HU, 28.6.2019.pdf

Buskerud Bondelag, uttalalse PP, 28.6.2019.pdf

Oppland Bondelag, 28.6.2019.pdf

Forum for natur og friluftsliv, 28.6.2019.pdf

Færder nasjonalpark, 5.5.2019.pdf

Færder nasjonalpark, brev til KMD og LMD 5.5.2019.pdf

Grønn Dal, saksframlegg, 17.6.2019.pdf

Grønn Dal, vedtak.pdf

Norges miljøvernforbund 27.6.2019.pdf

Norsk ornitologisk forening Buskerud, 28.6.2019.pdf

Norske lakseelver, 25.6.2019.pdf

SABIMA, generelt innspill til vannforvaltningsarbeidet, 28.6.2019.pdf

Publisert: 23. april 2020 Sist oppdatert: 23. april 2020