gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksplan

Lokal tiltaksanalyse for vannområde Aulivassdraget beskriver hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å nå miljømålene med vannområdet innen 2021. Lokal tiltaksanalyse inngår som et grunnlagsdokument til regional vannforvaltningsplan.

Publisert: 13. februar 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020