gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2017 Plan for Aulivassdraget

Lokal tiltaksanalyse for vannområde Aulivassdraget med endringer og korrigeringer gitt i Regional tiltaksplan 2016 -2021, samt eventuelle merknader fra Klima- og miljødepartementet legges til grunn for arbeidet fram mot 2021. 

Samtidig med at vedtatt plan skal gjennomføres og gi ønsket miljøresultat starter arbeidet med revidert plan for planperioden 2021-2027. 

Miljømål om god økologisk tilstand bør ha sterkere fokus i neste planperiode, samtidig som det legges til grunn at miljømål om god kjemisk tilstand følger fastsatt tidsplan fra lokal og regional tiltaksplan. Dette vil en eventuelt komme tilbake til under vesentlige spørsmål neste planperiode.

Publisert: 21. august 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020