gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkningsplan 2017 Aulivassdraget

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide program for tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging i samsvar med de kravene som stilles i vannforskriften.

Tiltaksorientert overvåking skal utføres med sikte på å:
- Fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene.
-Vurdere eventuelle endringer i tilstanden i slike vannforekomster som følge av tiltaksprogrammer.
Hensikten med dette overvåkingsprogrammet er å presentere overvåkingsbehovet i ferskvann i Vannområdet Aulivassdraget, samt avklare finansieringen av de forskjellige overvåkingsaktivitetene som ønskes gjennomført i 2017.

Overvåkningsplan 2017 Aulivassdraget (pdf)

Publisert: 13. februar 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020