gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer i Aulivassdraget

Oppdatering av hovedutfordringer for vannområde Aulivassdraget2022 – 2027.

 

 Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og tiltaksprogram skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. Les mer om vannforvaltningen i Norge her.

 

Følgende hovedutfordringer bør ha økt fokus:

·       Forsøpling/plast i og langs vassdrag

·       Nye, fremmede arter (uønskede), eks. Kjempespringfrø

·       Problemområder/avfallsfyllinger/dumpeområder m.m.

·       Klimaforhold (Flomrisiko, temperatur, tørke)

·       Tilfeldige uønskede hendelser med miljøskadelige utslipp spesielt mot naturvernområder og reservater

·       Kantvegetasjonen langs vann og vassdrags, betydning for habitatet og næringssaltavrenning

·       Kunnskapsinnhenting om hvilken effekt/ kost-nytte ulike tiltak har.

·       Habitatforbedring for biologisk mangfold

·       Kartlegging og tiltak mot forringelse av rødlistede arten Elvemusling

Les rapporten her.

Publisert: 17. februar 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020