gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Spredte avløp

I planperioden har et sosialpolitisk dilemma blitt diskutert, men ikke konkludert. Utrangering av separate avløpsanlegg har en kostnadsside for huseier. I Norge legges det til grunn at ingen har rett til å forurense og at enhver husstand i prinsippet plikter å unngå forurensing av grunn, vann og vassdrag eller kyst. Samtidig er mange anlegg etablert som den beste løsningen som var den gang de ble etablert. Vannforskriftens krav om at tiltak skal iverksettes og virke slik at miljømål oppnås innen fastsatt frist medfører at et større omfang separate avløpsanlegg må legges om innenfor en begrenset tidsperiode.

Avløp. Fotograf: Line Fjellvær
Publisert: 30. august 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020