gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planarbeid

Alle lokale dokument blir lagt under dette menypunktet, t.d. prosjektplan, vesentlege spørsmål i vassområdet/ hovudutfordringar i vassområdet, lokale tiltaksanalysar m.m.

 

Vesentlege spørsmål i vassområdet/ hovudutfordringar i vassområdet og lokale tiltaksanalysar blir lagt til grunn for dei regionale plandokumenta. Desse grunnlagsdokumenta er sortert under den planperioden da dei vart utarbeida. Dei regionale plandokumenta blir sendt på høyring og desse ligg under vannregion Vest-Viken på plandokument.

Dei regionale plandokumenta blir sendt på høyring og desse ligg under vannregion Vest-Viken.

Publisert: 09. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020