gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalysar

Den lokale tiltaksanalysen belyser miljøutfordringane i vassområdet, beskriv miljøtilstanden og brukarinteressene, og har forslag til tiltak for å nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand i vassforekomstane innan 2021.

Den lokale tiltaksanalysen er eit viktig fagleg innspel til den regionale vassforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken 2016-2021.

Lokal tiltaksanalyse for Aust-Telemark vassområde (versjon nr 1/08.11.2013) ligg her

Publisert: 09. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020