gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Fagrapportar frå biologiske og fysisk/kjemiske undersøkingar i vassområdet blir lagt her.

Rapport 7: Lydersen, E. 2015. Kartlegging av kunnskap og kompetanse innen ferskvannsfisk og ferskvannsfiske i Telemark. Forstudie - 2015. Høgskolen i Telemark, avdeling for allmennvitenskapelige fag, institutt for natur-, helse- og miljøfag. 41 p.

Rapport 6: Brabrand, Å., Pavels, H. og Bremnes, T. 2014. Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. Naturhistorisk museum, Univerisitetet i Oslo. Rapport 35, 28 p.

Rapport 5: Lehmann G.B. og B. Skår. 2015. Undersøkelse av ørekyt ved Kalhovd- og Mårmagasinet 2015. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. LFI-rapport nr. 256. 24 p.

Rapport 4: Brabrand, Å. 2011. Rekrutteringssvikt hos røye i Møsvatn, Telemark. Mulige årsaker. Naturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. Rapport nr 14, 1-28.

Rapport 3: Lindholm, M. og T. Bækken. 2009. Kartlegging av ny saltstrekning, øvre Telemark. Norsk institutt for vannforskning. Rapport nr. 5824-2009. 24 p.

Rapport 2: Strand, L. 2007. Amfibier i Tinn. Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelinga og Tinn kommune. 14 p.

Rapport 1: Tjomsland, T. 1998. Simulerte effekter av minstevannføringspåslipp på vannkvaliteten i Måna. Norsk institutt for vannforskning. Rapport nr. 3831-98. 74 p.

Publisert: 09. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020