gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkallingar og referat frå møte i arbeidsgruppa 2017-2021

I arbeidsgruppa (AU) sit ein representant frå administrasjonen i fylkeskommunen og ein frå kvar av kommunane Tinn, Vinje og Notodden, ein representant frå miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Telemark  og ein representant for regulanten. Prosjektleiar i vassområdet er sekretær i gruppa.

Arbeidsgruppa (AU) førebur sakene som skal til handsaming i styringsgruppa. Nedanfor vil møteinnkallingar og møtereferat for perioden 2017-2021| bli lagt. Vedlegg som det er referert til, ligg ikkje her, men er lagt ut saman med korresponderande referat frå møte i styringsgruppa (oftast same dato for møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa).

2019:

Innkalling til arbeidsgruppemøte 25.04.2019

Referat frå arbeidsgruppemøte 25.04.2019

2018:

Innkalling til AU-møte 22.11.2018

Referat frå AU-møte 22.11.2018

 

Innkalling til AU-møte 06.03.2018

Referat AU-møte 06.03.2018

 

2017:

Innkalling til AU-møte 03.11.2017.pdf

Referat AU-møte 03.11.2017.pdf

 

Innkalling til møte i arbeidsgruppa 28.03.2017.pdf Møtet er flytta til 05.05.2017

Referat AU-møte 05.05.2017.pdf

Publisert: 17. mars 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020