gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkallingar og referat frå møte i arbeidsgruppa 2011-2016

I arbeidsgruppa (AU) sit ein representant frå administrasjonen i fylkeskommunen og kvar av kommunane, ein representant frå miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Telemark  og ein representant for regulanten. Prosjektleiar i vassområdet er sekretær i gruppa.

Kommunane Tinn, Vinje og Notodden deltok i arbeidet i Aust-Telemark vassområde til og med 2014. Notodden vedtok å trekkje seg ut av arbeidet i vassområdet frå 2015, men valde likevel å delta i arbeidsgruppa.

Publisert: 23. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020