gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkallingar og referat frå møte i styringsgruppa 2017-2021

I styringsgruppa sit politisk valde representant frå fylkeskommunen, Tinn, Vinje og Notodden kommunar. 

Arbeidsgruppa førbur sakene til styringsgruppa, og deltek på alle møta i styringsgruppa. Vassområdekoordinator er sekrætær for gruppa.

Publisert: 17. mars 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020