gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkallingar og referat frå møte i styringsgruppa 2011-2016

I styringsgruppa sit politisk valde representant frå fylkeskommunen, Tinn og Vinje kommunar. Notodden deltok i vassområdearbeidet til og med 2014, men valde å trekkje seg ut av prosjektet i 2015. Etter ein overgang i 2016 med Notodden med som observatør, blir kommunen igjen med i arbeidet i Aust-Telemark vassområde frå 2017. 

Arbeidsgruppa førbur sakene til styringsgruppa, og deltek på alle møta i styringsgruppa. Prosjektleiar i vassområdet er sekretær.

I perioden 2011-2016 er det halde omlag 2 møte årleg i styringsgruppa. Nedanfor ligg møteinnkallingar og møtereferat for perioden 2011-2016.

Saksutgreiingar, rekneskap og budsjett som er handsama i møtet ligg under møtereferatet. Andre vedlegg til sakene, t.d. årsrapport, overvakingsplaner, høyringssvar ligg under respektive menypunkt.  

 2016

Innkalling til møte i styringsgruppa 06.09.2016.pdf

Møteprotokoll styr.gr.møte 06.09.16.pdf

Vedlegg: Saksutgreiing 06.09.2016.pdf 

 

Innkalling til møte i styringsgruppa 21.04.2016

Møtereferat styringsgruppa 21.04.2016 

Vedlegg: Rekneskap 2015  Vedteke budsjett 2016

 

2015

Innkalling til møte i styringsgruppa 07.05.2015

Møtereferat styringsgruppa 07.05.2015 

Vedlegg: Saksutgreiing  Rekneskap 2014  Vedteke budsjett 2015  Brev til vannregionmyndigheita (VRM) 19.05.2015 om deltaking frå kommunane i vassområdet  Svarbrev frå VRM 30.09.2015

 

2014

Innkalling til møte i styringsgruppa 02.10.2014/23.10.2014

Møtereferat styringsgruppa 23.10.2014 

Vedlegg: Saksutgreiing

 

Innkalling til møte i styringsgruppa 06.03.2014

Møtereferat styringsgruppa 06.03.2014 

Vedlegg:  Saksutgreiing  Rekneskap 2013 Vedteke budsjett 2014

  

2013

Innkalling til møte i styringsgruppa 24.10.2013

Møtereferat styringsgruppa 24.10.2013

 

Innkalling til møte i styringsgruppa 08.05.2013

Møtereferat styringsgruppa 08.05.2013 

Vedlegg: Saksutgreiing  Rekneskap 2012 Vedteke budsjett 2013

  

2012

Innkalling til møte i styringsgruppa 13.09.2012 

Møtereferat styringsgruppa 13.09.2012

 Vedlegg: Saksutgreiing

 

Innkalling til møte i styringsgruppa 10.04.2012 

Møtereferat styringsgruppa 10.04.2012

Vedlegg: Saksutgreiing Rekneskap 2011 Vedteke budsjett 2012

  

 2011

Innkalling til møte i styringsgruppa 20.05.2011 

Møtereferat styringsgruppa 20.05.2011 

Vedlegg: Saksutgreiing 

 

Publisert: 09. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020