gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa i Aust-Telemark vassområde 22.11.2018

Det blir møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa i Aust-Telemark vassområde 22.11.2018 på landbrukskontoret i Atrå. Tidspunkt for abeidsgruppemøtet er kl 09.30-12 styringsguppemøte kl 12-15. Møta er opne for alle. Sjå møteinnkalling til arbeidsgruppemøtet og styringsgruppemøtet.

Vedlegg til møteinnkallinga som er lagt ut her er saksutgreiing til sak 04.02/04.03 og Planprogram for regional vassforvaltningsplan for Vann-region Vest-Viken (utkast 07.11.2018). Har du spørsmål eller synspunkt, ver venleg å ta kontakt med vassområdekoordinator Liv Rigmor Flå, Liv.Rigmor.Fla@tinn.kommune.no, tlf. 95 92 46 02.

Publisert: 19. november 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020