gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringssvar frå Aust-Telemark vassområde

Høyring av Planprogram og Hovudutfordringar for regional forvaltningsplan i vannregion Vest-Viken 2022-2027.

Høyringsfråsegn frå Aust-Telemark vassområde til planprogram og hovudutfordringar er lagt ut på Vannportalen. Vassområdet har gjeve høyringsuttale på svarskjema som vassregionen sendte ut i samband med høyringa, med spørsmål som vassregionen særleg ønskjer svar på.

Planprogram og hovudutfordringar 2022-2027 som vassregion Vest-Viken har sendt på høyring kan du sjå her. På denne sida ligg også hovudutfordringar frå dei 18 vassområda i vassregionen, som dannar grunnlaget for hovudutfordringar i vassregionen. Høyringsfristen er 30.juni

Publisert: 05. juni 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020