gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Biotoptiltak i Mår og Gjøyst

NVE har sendt søknad frå regulanten om biotoptiltak i Mår og Gjøyst på begrensa høyring

Etter at Aust-Telemark vassområde arrangerte synfaring til Mår og Gjøyst hausten 2018, har regulanten Øst-Telemarkens brukseierforening (ØTB) fått utarbeidd ein tiltaksplan for habitatforbetrande tiltak i Mår og Gjøyst. NVE har sendt planen på ei begrensa høyring med høyringsfrist 22.02.2019.

Brev frå NVE med informasjon om høyringa, søknad frå ØTB og tiltaksplan (på skissenivå) ligg her.

Høyringssvaret frå Aust-Telemark vassområde kan du lese her

 Referat frå synfaringa til Mår og Gjøyst kan du sjå her.

Publisert: 19. februar 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020