gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styringsgruppe

Styringsgruppa består av ein fylkespolitikar og ein politikar frå kvar av kommunane som deltek i prosjektarbeidet i Aust-Telemark vassområde. Prosjektleiar i vassområdet er sekretær for gruppa. Arbeidsgruppa førebur sakene som blir handsama i styringsgruppa og deltek på møta.

Styringsgruppe 2016-2019:

 

 

Representant

Vara

Representerer

Ragnar Gunleiksrud (leiar)

Steinar Bergsland

Tinn kommune

Håvard Bakka (nestleiar)

Harald Kinck

Telemark fylkeskommune

Børre Rønningen

Stine Johanna Haugen

Vinje kommune

Ole Henning Skogen (observatør 2016)*

 

Notodden kommune

 

 

 

Styringsgruppe 2012-2015:

 

 

Representant

Vara

Representerer

Lise Wiik til sept. 2013 (leiar)/ Birger Hovden frå sept. 2013 (nestleiar)

Nils Bjørnflaten

Telemark fylkeskommune

Eivind Ørnes (nestleiar/leiar frå sept. 2013)

Øystein Heisholt

 

Lena Romtveit

Aslak Ofte

Vinje kommune

Edgar Gundersen (t.o.m. 2014)*

Arvid Løwer

Notodden kommune

 

 

 

Styringsgruppe 2010-2011:

 

 

Representant

Vara

Representerer

Lars Bjaadal (leiar)

Lise Wiik

Telemark fylkeskommune

Birger Hovden

 

Tinn kommune

Lena Romtveit

Aslak Ofte

Vinje kommune

Edgar Gundersen

Arvid Løwer

Notodden kommune

*Notodden kommune deltok ikkje i vassområdearbeidet i 2015 og 2016

Publisert: 26. april 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020