gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokal tiltaksanalyse for VO Horten-Larvik

Det er gjennomført lokale tiltaksanalysene for alle vannområder i Norge.

Den lokale tiltaksanalysen vil prøve å belyse de største miljøutfordringene i vannområdet, beskrive miljøtilstanden, brukerinteressene og komme med forslag til tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre i vannforekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålet “god økologisk og kjemisk tilstand”. Tiltaksanalysen vil være et viktig faglig innspill til vannregionmyndigheten (VRM) og vannregionutvalget (VRU) når den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken skal skrives.

Arbeidet med lokal tiltaksanalyse har vært organisert som et prosjekt, med bred deltakelse fra politikere, statlige-, regionale- og kommunale myndigheter i vannområdet.

Det har vært et stort engasjement i vannområdet med mange involverte som har bidratt med faglig god kunnskap. Lokal forankring og kunnskap har vært vesentlig viktig i utarbeidelsen av tiltaksanalysen.

Arbeidet i vannområdet har samarbeidet med:

  • Sjøørretprosjekt i Vestfold, Jeger – og fiskerforbundet, NJFF.
  • Prosjekt Ytre Oslofjord, Vannregion Vest-Viken og Glomma
  • FjordOs prosjektet, Høgskolen i Vestfold med flere statlige og private partnere.
  • Nordisk interregionalt prosjekt; Hav møter land, Østfold fylkeskommune er norsk koordinator.

Tiltaksanalysen er et viktig faglig innspill til vannregionmyndigheten (VRM) og vannregionutvalget (VRU) og er implementert inn i den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken som er godkjent regionalt.

Arbeidet med lokal tiltaksanalyse har vært organisert som et prosjekt, med bred deltakelse fra politikere, statlige-, regionale- og kommunale myndigheter i vannområdet.

Det har vært et stort engasjement i vannområdet med mange involverte som har bidratt med faglig god kunnskap. Lokal forankring og kunnskap har vært vesentlig viktig i utarbeidelsen av tiltaksanalysen.

Arbeidet i vannområdet har samarbeidet med:

  • Sjøørretprosjekt i Vestfold, Jeger – og fiskerforbundet, NJFF.
  • Prosjekt Ytre Oslofjord, Vannregion Vest-Viken og Glomma
  • FjordOs prosjektet, Høgskolen i Vestfold med flere statlige og private partnere.
  • Nordisk interregionalt prosjekt; Hav møter land, Østfold fylkeskommune er norsk koordinator.
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 06. januar 2020