gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Interreg Ren Kystlinje

«Ren kystlinje» har som hovedmål å komme frem til innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom Sverige, Danmark og Norge, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, avfallsaktører, bedrifter, naturvernere og forskere rundt Skagerrak og Kattegat kan ikke alene sørge for organisering og finansiering av opprydning og håndtering av de store mengdene avfall som skylles opp langs kysten. Avfallsproblemet har så langt ikke ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Les mer: http://interreg.no/prosjektbank/ren-kystlinje/

Publisert: 18. mars 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020