gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Opprop for å etablere tømmestasjoner for båtseptik i Oslofjorden

Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Norge. Et stadig økende antall fritidsbåter i vår skjærgård er en belastning for vannmiljøet, og kan være en smittekilde for mennesker og trussel for det marine liv.

Vannområde Horten-Larvik oppfordrer til følgende:

  • Harmonisering av regelverket for de nordiske land når det gjelder septiktømming fra fritidsbåter.
  • Etablere flere tømmestasjoner for båtseptik fra fritidsbåter.
  • Arbeide for bedre formidling og informasjon om tømmestasjoner
  • Kreve at båtprodusenter leverer båter med dekksgjennomføring for tømming av septik.

Styringsgruppa i vannområdet Horten-Larvik står samlet om dette oppropet. Vi vil med dette anmode alle andre kystkommuner rundt Oslofjorden til å gjøre det samme, for å sette temaet på politisk dagsorden.

Oppropet er sendt ut til alle vannområder rundt Oslofjorden, der vi ber om støtte fra politikerne. Les oppropet her.

Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020